O nas

RAMOWY PLAN DNIA

Nasze przedszkole, bardzo dużo uwagi poświęca na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Pielęgnujemy wartości rodzinne oraz koleżeńskie. Wspólnie z dziećmi i ich rodzicami tworzymy przestrzeń do budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i dialogu. Tu każdy czuje się bezpieczny i akceptowany, każdy może rozwijać swój unikalny potencjał.

Dzieci są najcenniejszym darem od Boga. Kierując się tym stwierdzeniem, chcemy aby dorastały one w warunkach pełnych radości i miłości. Wszelkie podejmowane przez nas działania zmierzają do przedstawienia dziecku wielu możliwości, jakie oferuje świat. Biorąc pod uwagę fakt, że każdy z nas jest wyjątkowy, proponujemy indywidualne podejście do każdego dziecka, umożliwiające rozwijanie talentów, rozbudzanie pasji i zainteresowań.

Ogromną uwagę skupiamy również na tym, aby wyposażyć naszego wychowanka w solidne podstawy intelektualne i emocjonalne. Dążymy do tego, aby nasi przyszli absolwenci byli osobami otwartymi, twórczymi, komunikatywnymi, doskonale przygotowanymi do następnych szczebli edukacyjnych.

Akademia Pana Boga jest przedszkolem katolickim, którego podstawową zasadą jest miłość do Boga i drugiego człowieka, jak również szacunek do samego siebie.

Tutaj naucza się i kształci umiejętności ukierunkowane na takie wartości jak prawda, dobro i piękno. Dbamy o dobro wspólne oraz o gotowość do podjęcia wysiłku odpowiedzialności za siebie i innych.

Absolwenci naszego przedszkola są:

Cele i zadania przedszkola:

„Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci” – Św. Augustyn z Hippony.