Nowe zajęcia w przedszkolu

Grupowe oraz indywidualne zajęcia logopedyczne, obejmujące wczesną diagnozę umiejętności komunikacyjnych każdego dziecka, korekcję zaburzeń mowy oraz szeroko rozumianą profilaktykę. Dzieci u których stwierdzono problemy w zakresie rozwoju mowy oraz zaburzenia artykulacji mają przeprowadzaną indywidualną terapię.

Zapraszamy również do konsultacji z logopedą.

Zapraszamy do konsultacji z psychologiem.

Zajęcia z logopedą oraz psychologiem w  są w ramach czesnego. (nie dotyczy to konsultacji i zajęć  dodatkowych  na życzenie rodzica)